• Home
 • PRODUKTY
 • ZUBNISTRANKY.CZ
 • ZWIK.CZ
 • Kontakty
 • celkové snímací náhrady

  zhotovujeme, není-li naděje na záchranu chrupu:
  a.před extrakcí zubů a bezprostředně po vytažení zubů odevzdáváme(immediátní protéza).
  Immediátní náhrada představuje provizorní řešení,kterým se snažíme co nejvíce zkrátit dobu bezzubosti.Je nepřesná,pokud jde o soulad mezi sliznicí a vnitřní plochou protézy.Do definitivního zhojení ran po vytažení zubů je většinou nutné ji několikrát podložit(rebazovat),abychom dosáhli co největší slizničně-protézní shody. Používáme materiály dle dohody s pacientem,v závislosti na předpokládané životnosti náhrady.
  b.v dostatečném časovém odstupu po zhojení extrakčních ran
  Dojde-li k uzavření ran,které vzniknou vytažením zubu,a tvar sliznice se již tak rychle nemění,můžeme zhotovit definitivní celkovou náhradu.Dbáme na to,aby shoda mezi vnitřní plochou protézy a sliznicí v ústech byla co největší.Zajistíme tak maximalizaci držení náhrady a uživatelský komfort(náhrada dokonale přilne a nikde netlačí).

  Pro případ,že ani po užití maximálně přesné technologie není pacientova adaptace na protézu z jakéhokoliv důvodu možná,nabízíme její podložení,resp.podložení se současnou redukcí baze(růžová část protézy).
  K podkládání užíváme pružný materiál s vynikajícími biologickými i technickými vlastnostmi:má hladký povrch-tedy nepohlcuje tekutinu z potravin či úst,je adaptovatelný teplem a konečně chemicky se váže na materiál,z nějž je zhotovena náhrada,nevzniká proto mezi nimi spára.Jeho měkkost lze nastavit dle požadavků pacienta.


         

  výrobek není hrazen zdravotními pojišťovnami