• Home
 • PRODUKTY
 • ZUBNISTRANKY.CZ
 • ZWIK.CZ
 • Kontakty
 • O konceptu dent2e

  Dent2e je pojmenování konceptu,ke kterému jsme došli po více než 25 letech sbírání zkušeností.Za celou dobu naší společné praxe se zubními techniky jsme se snažili vypracovat takový postup,který by vedl ke zhotovení co nejkvalitnější náhrady při co možná nejmenší zátěži pacienta.Výrazem kvality je životnost provázená neklesající estetikou,eliminovanou zátěží pacienta rozumíme snížení jeho útrap při zhotovování stejně jako při adaptaci na nový chrup.
  Při přípravě naší metodiky bylo stále více zřejmější,že výše uvedené zadání nelze splnit užitím klasických metod zavedených už v první polovině 20.století: tedy používat kovové části náhrady ve spojení s chemicky tuhnoucími plasty.Takové řešení je sice léty ověřené,hojně rozšířené,ale přes všechny novelizace jednoznačně dosáhlo svého stropu a neskýtá už mnoho prostoru pro další rozvoj.Ale především,stále méně odpovídá oprávněným nárokům pacientů jak na estetiku,tak na uživatelské pohodlí.
  Užití termoplastů ve stomatologii není nic revolučního.Dlouho ovšem nenašly své uplatnění pro neúnosnou technologickou náročnost,která nebyla vykoupena výrazně vyšší přesností v porovnání s klasickými postupy.Dále také neexistovala spolehlivá náhražka za kovové prvky náhrad,použitelné materiály byly buď neúměrně drahé či jen velmi obtížně zpracovatelné.Revoluci přinesla teprve německá firma
  Bredent: vyrobila takovou technologii,která směle konkuruje zavedeným postupům pokud jde o nárok na pořizovací náklady,čas,prostor,spotřebované energie či ekologické dopady ale bezkonkurečně vede,pokud jde o kvalitu výsledného produktu.
  Na tomto základě jsme rozpracovali postupy,které umožňují najít vhodné řešení i pro ty situace,které lze s použitím obvyklých metod ošetřit jen velmi obtížně:jde zejména o zvýšený dávivý reflex, nesnášenlivost kovů v ústech, nesnášenlivost nepoddajných materiálů naléhajících na ústní sliznici,nemožnost akceptace zakrytého patra... zhotovujeme snímací celkové a částečné protézy,stejně tak jako korunky a můstky,tedy náhrady pevné .
  Nedílnou součástí námi vypracované technologie je radikální transformace vztahů v tvůrčím týmu,tedy mezi pacientem,zubním technikem a lékařem.Základem této změny je teze,že stoprocentním výrobcem náhrady je technik.Nelze se pak smířit se současnou praxí,kdy lékař stojí mezi pacientem a technikem a oba se tak ocitají v jeho stínu.Technik zhotovuje náhradu na modelu(i když velmi přesném)pro pro něj jen jménem známého pacienta- výsledkem je jakási zubní polokonfekce.Je nezbytné,aby lékař poodstoupil, umožnil kontakt všech zúčastněných a vystupoval v roli koordinátora či moderátora celého procesu.Jen tak se mohou zhotovit zuby skutečně šité na míru.V této vztahové transformaci spatřujeme minimálně stejný,ne-li větší význam pro celkový výsledek,který koncept dent2e přináší.