• Home
 • PRODUKTY
 • ZUBNISTRANKY.CZ
 • ZWIK.CZ
 • Kontakty
 • Podmínky užití a ochrana dat

   Podmínky a právní omezení používání internetové prezentace   
   
  1. Obecná ustanovení
       Jiří Kantor tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen podmínky) na adresách www.dent2e.com, www.zubnistranky.cz, www.zwik.cz a dalších registrovaných adresách - dále jen "stránky".Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé).Provozovatelem internetových stránek je Jiří Kantor(dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.    
   
  2. Používání internetových stránek   
   Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.Přístup a používání stránek jsou bezplatné.Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel. 
     
  3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti   
   Obsah těchto stránek je výsledkem pečlivého výběru, kontroly a editace s cílem pomoci jejím návštěvníkům nebo jejich příbuzným, přátelům a známým při získání nebo udržení zdraví dutiny ústní a informovat je o otázkách, které souvisejí s orálním zdravím v nejširším slova smyslu.Mým cílem není nahradit skutečnou konzultaci stomatologa v otázkách zdraví dutiny ústní. Naopak, jednoznačně doporučuji, aby se návštěvníci kromě četby těchto stránek obrátili na svého lékaře.Nepřebírám žádnou odpovědnost za zdravotní potíže nebo poškození zdraví, které vzniknou v důsledku použití jakékoli části obsahu této stránky, ať již na základě výslovného doporučení zdravotníka s odborností v dané oblasti, nebo bez tohoto doporučení.Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny.Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek.
      
  4.Ochrana Vašeho soukromí  
    V souvislosti s provozem těchto stránek Vámi poskytnuté osobní údaje včetně elektronické adresy a telefonních čísel nebudou shromažďovány v žádné databázi.Rovněž tak nebudou bez Vašeho výslovného a nezpochybnitelného souhlasu předávány třetím osobám k jakémukoliv využití,zejména ne k reklamním či komerčním účelům.
  Pro provoz serveru  www.zwik.cz  zvláště platí:
  1.V zájmu ochrany Vašeho soukromí nebude uložen Váš e-mail(jakožto jediný osobní údaj)do databáze, 
  proto prosím o pečlivé zaznamenání přihlašovacích údajů, tj.jména a hesla.
  ! Nelze je opakovaně zaslat a proto při jejich ztrátě budou Vámi vložená data ztracena !
  2.Nebude-li dokumentace prohlížena po dobu 3 let, dojde k jejímu automatickému výmazu.
  3.Editor stránek nenese žádnou odpovědnost za správnost Vámi uvedených údajů. Veškeré důsledky plynoucí z užití těchto stránek jdou na vrub vkladatele dat.
     
  5. Závěrečná ustanovení   
    Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění
    
  Dr.Jiří Kantor   
  Datum vydání 25.5.2001